Link na podujatie, ktoré pripravuje Klub Dido Powerlifiting pod vedením Dávid Bendíka v Giraltovciach.

https://www.klubsilovychsportov.sk/l/otvorene-majstrovstva-vychodneho-slovenska-v-mas-wrestlingu-2019-giraltovce/